Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 25. juni – Lydfiler lagt ut

For

den

Møteinnkalling

Åpning kl. 09:00-09:03

Interpellasjon kl. 09:03-09:04
0056/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 09:04-09:15
0057/20 – REFERATER kl. 09:15-09:16
0058/20 – VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2019 kl. 09:16-09:49
0059/20 – TOTENBADET VESTRE TOTEN KF – REGNSKAP 2019 kl. 09:49-09:49
0060/20 – KONTROLLUTVALGET – ÅRSRAPPORT 2019 kl. 09:49-09:54
0061/20 – FINANSRAPPORT FOR 2019 kl. 09:54-10:07
0062/20 – FINANSRAPPORT FOR 2020 FØRSTE TERTIAL kl. 10:07-10:19

Pause 10 min

0063/20 – TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN -… kl. 10:30-10:56
0064/20 – RIVING AV REINSVOLL GYMBYGG kl. 10:56-11:15

Pause 30 min
0065/20 – INNLÅN FRA HUSBANKEN FOR 2020 – TILLEGGSBEVILGNING kl. 11:47-11:55
0066/20 – FINANSIERING – FJORDGATA SØR kl. 11:55-11:58
0067/20 – EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV -… kl. 11.58-12:27
0068/20 – FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING -… kl. 12:27-gruppemøte  12:58
0069/20 – INNLANDSSTRATEGIEN REGIONAL PLANSTRATEGI 2020 2024 kl. 12:58-gruppemøte  10 min 13:28
0070/20 – PLANSTRATEGI 2020 – 2023 – UTFORDRINGER kl. 13:28-13:37
0071/20 – REGULERINGSPLAN FOR KNUT HAMSUNS VEG 6-8, SLUTTBEHANDLING kl. 13:37-13:48
0072/20 – REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL STASJON, SLUTTBEHANDLING kl. 13:48-13:53
0073/20 – VESTRE TOTEN KOMMUNES UTTALE TIL HANDLINGSPROGRAM FOR… kl. 13:53- gruppemøte 14:29
0074/20 – KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER kl. 14:29-14:31

Møte slutt kl. 14:32

På lufta onsdag

08.00 Sommerradioen med Alexander
12.00 Variert musikk
14.00 Sommerradioen med Alexander
18.00 Bluestrain med Jan Christian
19.00 Meg og min grammafon med Rodny
20.00 Bingoinformasjon med Alexander
21.00 Radiobingo

Se hele oversikten her

Populært