I denne delen forteller daglig leder Jon Inge Vesterås i Forsikringskontoret og forsikringsmegler Per Johan Hvamstad om AFP (Avtalefestet pensjon).

Skrevet av:

Jan Erik er aktiv på mange måter i radioen. Han har hovedansvaret for reklamesalget og sponsorinntekter. Samtidig er han å høre som en av programlederne i radioens flaggskip «Totenmagasinet». Jan Erik er også med på å kjøre ut bingoblokker til våre utsalgssteder.