Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyre fra Vestre Toten 25. november – Lydfiler lagt ut

PS 11421 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:00-09:02 PS 11521 Godkjenning av protokoll fra møte 28.10.21 kl. 09:02-09:06 Møteprotokoll...

Flere saker
Annonse