fbpx
9.7 C
Raufoss
tirsdag. 28 mai 2024
A N N O N S E

Direkte overføring av Kommunestyremøte fra Østre Toten 26. april – Lydfiler lagt ut

Sak nr Sakstittel kl 17:00-17:08 kulturelt innslag
PS-030/23 Godkjenning av innkalling kl. 17:08
PS-031/23 Godkjenning av saksliste
PS-032/23 Godkjenning av protokoll kl. 17:11
PS-033/23 Delegerte saker kl. 17:11-17:11
PS-034/23 Orienteringssaker kl. 17:11-17:14
PS-035/23 Referatsaker kl. 17:14-17:15
PS-036/23 Kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten kommune – 2022 kl. 17:15-18:03
PS-037/23 Forebyggende plan barn, unge og deres foresatte kl. 18:03-18:43
PS-038/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 kl. 18:43-18:44
PS-039/23 Forskrift for jakt og fangst av bever kl.18:44-19:03

Pause til kl. 19:32
PS-040/23 Høring – endringer i inndelingslova kl. 19:32-19:38
PS-041/23 Høringsutkast til NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere kl. 19:38-20:00
PS-042/23 Oppfølging av felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen: Behovet for statlig midler og vedtak om nullvekstmåltittel kl. 20:00-20:23
PS-044/23 Fritak som brukerrepresentant i råd for personer med funksjonsnedsettelse (NEFU) kl. 20:24-20:24
PS-045/23 Valg av representant og vararepresentant til IKA Opplandene kl. 20:24-20:26
PS-046/23 Gbnr 166/13 – Stenberg Gård – Fredning kl.20:26-20:31

— PS-043/23 Suppleringsvalg til råd for personer med funnedsettelseksjons

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.