Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 28. oktober – Lydfiler lagt ut

For

den

Saksnr. Tittel U.off
PS 10221 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:00-09:08
PS 10321 Godkjenning av protokoll fra møte 30.09.2021  kl. 09:08-0
PS 10421 Orienteringer og meldinger
– Referatsaker
– Møteprotokoll 29/9-21 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
– Møteprotokoll 11/10-21 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 09:41
PS 10921 Endring i organisering Gimle kl.09:41-10:26
Pause til kl. 10:36
PS 10521 Eget tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine abonnenter kl. 10:36-10:49 Gruppemøte 10:57-10:59
PS 10621 Kommunal overtagelse Sivesind vannverk – vurdering av konsekvenser kl. 10:59-11:07
PS 10721 Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen kl. 11:07-11:10
PS 10821 Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen kl.11:110-11:17

Pause til kl 11:53
PS 11021 Høringssvar – Eidsiva Bioenergi AS – Søknad om fjernvarmekonsesjon for Raufoss sentrum kl. 11:53-12:13
PS 11121 Plan for allmennlegetjenesten 2021-2025 kl. 12:13-12:42
PS 11221 Vertskommunesamarbeid – tilsyn med barnehager kl:12:42-12:51
PS 11321 Kommunens hytte på Mørkodden, Eina kl. 12:51-13:23
Åpen post: En sak kl.13:23-13:31

 

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært