fbpx
6.9 C
Raufoss
tirsdag. 23 april 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 27. mai Lydfiler lagt ut

Saksnr. Tittel U.off oppstart kl. 09:00-09:05

Folkets Spørretime kl. 09:05-09:010
PS 4621 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:10
PS 4721 Godkjenning av protokoll fra møte 29.04.2021  – 09:10
Referatsaker kl. 09:10-
SV: Kommunestyrevedtak – interpellasjon om gjenbruk
Møteprotokoll 5/5-21 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
Årsrapport eldrerådet 2020
Årsrapport råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020  – 09:019
PS 4821 Orienteringer og meldinger kl. 09:19-09:09:52

Pause til 09:57
PS 4921 VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2020f kl. 09:57- gruppemøte
PS 5021 TOTENBADET VESTRE TOTEN KF – REGNSKAP 2020
PS 5121 Finansrapport for 2020
PS 5221 Kommunal garanti Vestre toten rådhus AS 2021- ombygging
og rehabilitering av rådhuset og Kulturhuset kl. 10:50

Pause til kl. 11:20
PS 5321 Planprogram kommuneplanrevisjon – til planoppstart og høring kl. 11:20-11:52 gruppemøte 10 min – gruppemøte 5 min, 4 min pause- 13:11
PS 5521 Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25/27 i Innlandet -høringsuttale fra Vestre Toten kommune kl. 13:11-13:18
PS 5621 Reguleringsplan for Fredlund/ Framstadbakken 5 -sluttbehandling kl. 13:18-13:21
PS 5721 Politisk behandling Leve hele livet kl.13:21-13:37
PS 5821 Søknad om fritak fra politiske verv – Anne Karin Synstelien kl. 13:37-14:11

Åpen post kl. 14:11-14:15

Sak:  kommuneoppgjør Streiken: Info fra kommunedirektøren kl. 14:15-14:21

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.