Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 27. august

For

den

Lydfiler lagt Ut
Saken er over 8 måneder gammel.

Møteinnkalling

Oppstart kl. 18:00-18:05
0075/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:12-18:14
0076/20 – REFERATER kl .18:14-18:20
0077/20 – MELDINGER kl. 18:20-19:04
0081/20 – DELEGERINGSREGLEMENT FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE 2020 – 2024 kl . 19:04-19:56

pause
0078/20 – TILDELING EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND kl. 20:25 gruppemøte 20:55
0079/20 – EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARBEID OG AKTIVITET I KOMMUNENE kl. 20:55-21:22
0080/20 – PRIORITETSPLAN 2020 – KOMMUNESTYRET STØRRE SAKER kl. 21:22-21:35

Kort pause
0082/20 – SAMARBIEDSAVTALE FOR OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK… kl. 21:40-21:49
0083/20 – HØRING – FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM FLAGGING PÅ… kl. 21:49-22:04
0084/20 – ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 – PRESISERING… kl. 22:04-22:05

Møte slutt kl. 22:05

På lufta fredag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
18.00 Alf Prøysen med Finn
19.00
Variert musikk
22.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært