Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 27. august

For

den

Lydfiler lagt Ut

Møteinnkalling

Oppstart kl. 18:00-18:05
0075/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:12-18:14
0076/20 – REFERATER kl .18:14-18:20
0077/20 – MELDINGER kl. 18:20-19:04
0081/20 – DELEGERINGSREGLEMENT FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE 2020 – 2024 kl . 19:04-19:56

pause
0078/20 – TILDELING EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND kl. 20:25 gruppemøte 20:55
0079/20 – EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL ARBEID OG AKTIVITET I KOMMUNENE kl. 20:55-21:22
0080/20 – PRIORITETSPLAN 2020 – KOMMUNESTYRET STØRRE SAKER kl. 21:22-21:35

Kort pause
0082/20 – SAMARBIEDSAVTALE FOR OSLOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK… kl. 21:40-21:49
0083/20 – HØRING – FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM FLAGGING PÅ… kl. 21:49-22:04
0084/20 – ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 – PRESISERING… kl. 22:04-22:05

Møte slutt kl. 22:05

På lufta fredag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
18.00 OBOS-ligaen: Direkte overføring
20.00 Elvis the King med Finn
21.00 Platebaren med Øystein
22.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært