Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 26. november – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 10 måneder gammel.

PS 23/2020: Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 16:00-16:12
PS 24/2020: Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2020 kl. 16:12-16:13
PS 25/2020: Orienteringer og meldinger KST 26.11.2020 kl. 16:13-17:105
Utsatt – PS 26/2020: Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023
PS 27/2020: Budsjett- og aktivitetsoppfølging 3. kvartal 2020 kl.17:05-17:14
PS 28/2020: Finansrapport andre tertial kl:17:14-17:21
PS 29/2020: Nytt storkjøkken og vaskeri kl.17:21-17:49

Pause
PS 30/2020: Politisk behandling – anmodning om bosetting av flykninger 2021 kl:18:20-18:35
PS 31/2020: Eierskapsmelding for 2019 kl. 18:35- 18:37
PS 32/2020: SMISO – Ny selskapsavtale kl. 18:37-18:46 gruppemøte 18:52
PS 33/2020: Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS fra 1. januar 2021 kl. 18:52-18:53
PS 34/2020: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023 kl. 18:53-19:07
PS 35/2020: Adgang til å gjennomføre fjernmøter i vestre Toten kommune kl. 19:07-19:09
PS 36/2020: Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter kl.19:09-19:45
PS 37/2020: Revidert selskapsavtale og eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS kl. 19:45-20:06

Kort pause
PS 38/2020: Etablering av felles forliksråd for forliksrådet i Gjøvik, forliksrådet i Østre Toten og forliksrådet i Vestre Toten kl. 20:16-20:18
PS 39/2020: Valg av medlemmer til et felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten for perioden 01.2021 – 31.12.202 kl. 20:18-20:32
AS 3/2020: Åpen post kl. 20:32-20:42

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært