fbpx
-1.7 C
Raufoss
mandag. 22 april 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 26. november – Lydfiler lagt ut

PS 23/2020: Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 16:00-16:12
PS 24/2020: Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2020 kl. 16:12-16:13
PS 25/2020: Orienteringer og meldinger KST 26.11.2020 kl. 16:13-17:105
Utsatt – PS 26/2020: Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023
PS 27/2020: Budsjett- og aktivitetsoppfølging 3. kvartal 2020 kl.17:05-17:14
PS 28/2020: Finansrapport andre tertial kl:17:14-17:21
PS 29/2020: Nytt storkjøkken og vaskeri kl.17:21-17:49

Pause
PS 30/2020: Politisk behandling – anmodning om bosetting av flykninger 2021 kl:18:20-18:35
PS 31/2020: Eierskapsmelding for 2019 kl. 18:35- 18:37
PS 32/2020: SMISO – Ny selskapsavtale kl. 18:37-18:46 gruppemøte 18:52
PS 33/2020: Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS fra 1. januar 2021 kl. 18:52-18:53
PS 34/2020: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023 kl. 18:53-19:07
PS 35/2020: Adgang til å gjennomføre fjernmøter i vestre Toten kommune kl. 19:07-19:09
PS 36/2020: Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter kl.19:09-19:45
PS 37/2020: Revidert selskapsavtale og eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS kl. 19:45-20:06

Kort pause
PS 38/2020: Etablering av felles forliksråd for forliksrådet i Gjøvik, forliksrådet i Østre Toten og forliksrådet i Vestre Toten kl. 20:16-20:18
PS 39/2020: Valg av medlemmer til et felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten for perioden 01.2021 – 31.12.202 kl. 20:18-20:32
AS 3/2020: Åpen post kl. 20:32-20:42

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.