Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten kl. 09:00 – 25. februar. Lydfiler lagt ut

For

den

PS 2721 Til «Folkets spørretime» i kommunestyremøte 25.februar 2021 kl. 09:00-09:05

Oppstart kl. 09:06-09:09

PS 1521 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:09-09:12
PS 1621 Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.2021 kl. 09:12-09:22
PS 1721 Orienteringer og meldinger kl. 09:22-11:01

Pause til kl. 11:30
PS 1821 Interpellasjon fra Vestre Toten FRP -Gjenbruk kl. 11:30-11:45
PS 1921 Ny avtale om regional barnevernvakt kl. 11:45-11:48
PS 2021 Raufoss Industrihistoriske samlinger AS – leiekontrakt kl. 11:48-11:54
PS 2121 Godkjenningsvedtak om etablering av prosjektgruppe og oppstart av videre utredning om kommunal overdragelse av Sivesind Vannverk til ØTK og VTK. kl. 11:54-12:20
PS 2221 Sykehusstruktur – oppfølging av kommunestyrevedtak kl. 12:20-12:47 Gruppemøte – 13:07

Gruppemøte 5 min
PS 2321 Oppnevning av nytt medlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kl. 13:11-13:14
PS 2421 Økonomisk omstilling 2019 – 2022 – oppdatert tiltaksplan kl. 13:14-13:30
PS 2521 KS Debatthefte – Omstilling i koronaens tid kl. 13:30-14:21
PS 2621 Delegeringsreglement Vestre Toten kommune – oppdatering av gravplassloven kl.14:21-14:23

Åpen post 2 saker kl. 14:23-15:00

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært