Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 24. februar Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 8 måneder gammel.

 

Saknr. Sakstittel
001/21 Godkjenning av innkalling kl.17:00- 17:09
002/21 Godkjenning av sakslista kl. 17:09-17:10
003/21 Referatsaker kl. 17:010-17:11
004/21 KS Debatthefte kl. 17:11-18:02
005/21 Datainnbruddet – konsekvenser for Østre Toten kommune kl. 18:02-19:14

pause
006/21 Kommunedelplan Lena – 3. gangs behandling med sluttbehandling kl. 19:37-19:56
007/21 Kulturminneplan – sluttbehandling kl. 19:56-20:03
008/21 Høringsinnspill – videreutvikling av Sykehuset Innlandet kl. 20:03-20:32
009/21 Oppfølging av budsjettvedtaket for Fjellvoll. kl. 20:32-20:59
010/21 Boligutvikling for eldre kl. 20:59-21:32
011/21 Godkjenningsvedtak om etablering av prosjektgruppe og oppstart av videre utredning av kommunal overdragelse av Sivesind Vannverk SA til Østre og Vestre Toten kommuner kl. 21:32-21:37
012/21 Delegering til valgstyrets leder og leder av den administrative gjennomføringen av valget 2021 kl. 21:37-21:39
013/21 Søknad om permisjon fra politiske verv kl. 21:39:21:40

Møte slutt kl. 21:41

På lufta torsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Storbandjazz med Hans Petter
19.00 Musikalsk Cocktail med Olemann og Gunn
20.00 Musikalske favoritter

Se hele oversikten her

Populært