Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 24. februar Lydfiler lagt ut

For

den

 

Saknr. Sakstittel
001/21 Godkjenning av innkalling kl.17:00- 17:09
002/21 Godkjenning av sakslista kl. 17:09-17:10
003/21 Referatsaker kl. 17:010-17:11
004/21 KS Debatthefte kl. 17:11-18:02
005/21 Datainnbruddet – konsekvenser for Østre Toten kommune kl. 18:02-19:14

pause
006/21 Kommunedelplan Lena – 3. gangs behandling med sluttbehandling kl. 19:37-19:56
007/21 Kulturminneplan – sluttbehandling kl. 19:56-20:03
008/21 Høringsinnspill – videreutvikling av Sykehuset Innlandet kl. 20:03-20:32
009/21 Oppfølging av budsjettvedtaket for Fjellvoll. kl. 20:32-20:59
010/21 Boligutvikling for eldre kl. 20:59-21:32
011/21 Godkjenningsvedtak om etablering av prosjektgruppe og oppstart av videre utredning av kommunal overdragelse av Sivesind Vannverk SA til Østre og Vestre Toten kommuner kl. 21:32-21:37
012/21 Delegering til valgstyrets leder og leder av den administrative gjennomføringen av valget 2021 kl. 21:37-21:39
013/21 Søknad om permisjon fra politiske verv kl. 21:39:21:40

Møte slutt kl. 21:41

På lufta tirsdag

08.00 Sommerradioen med Alexander
12.00 Variert musikk
14.00 Sommerradioen med Alexander
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært