Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. november

For

den

Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. november kl. 17:00 TEAMS møte

Sak nr. Sakstittel

083/20 Godkjenning av innkalling
084/20 Godkjenning av saksliste
085/20 Godkjenning av protokoll
086/20 Orienteringssaker
087/20 Referatsaker
088/20 Oppvekst 2040 – Strategidokument for oppvekstområdet
089/20 Kommunens oppfølging av kvalitetsreformen – «Leve hele livet».
090/20 Subsidieringsordning for velferdsteknologi
091/20 Framtidig sykehusstruktur-analyser og prosesser med betydning for framtidig tilbud ved (Sykehuset Innlandet HF) SI Gjøvik kl.19:25-19:
092/20 Adgang til å gjennomføre fjernmøter i Østre Toten kommune
093/20 Stortings- og sametingsvalg 2021 – Stemmekretser – valglokaler valgdager og åpningstider
094/20 Detaljreguleringsplan for Bakkelia – andregangs behandling med sluttbehandling

På lufta torsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
18.00 Kommunestyremøte fra Vestre Toten

Storbandjazz og Musikalsk cocktail sendes etter møtet.

Se hele oversikten her

Populært