fbpx
5.4 C
Raufoss
fredag. 12 april 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. november

Kommunestyremøte fra Østre Toten 18. november kl. 17:00 TEAMS møte

Sak nr. Sakstittel

083/20 Godkjenning av innkalling
084/20 Godkjenning av saksliste
085/20 Godkjenning av protokoll
086/20 Orienteringssaker
087/20 Referatsaker
088/20 Oppvekst 2040 – Strategidokument for oppvekstområdet
089/20 Kommunens oppfølging av kvalitetsreformen – «Leve hele livet».
090/20 Subsidieringsordning for velferdsteknologi
091/20 Framtidig sykehusstruktur-analyser og prosesser med betydning for framtidig tilbud ved (Sykehuset Innlandet HF) SI Gjøvik kl.19:25-19:
092/20 Adgang til å gjennomføre fjernmøter i Østre Toten kommune
093/20 Stortings- og sametingsvalg 2021 – Stemmekretser – valglokaler valgdager og åpningstider
094/20 Detaljreguleringsplan for Bakkelia – andregangs behandling med sluttbehandling

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.