Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 14. april kl. 17:00 – 21:00 TEAMS-møte

Saknr. Sakstittel 017/21 Godkjenning av innkalling 018/21 Godkjenning av sakslista 019/21 Godkjenning av protokollen 020/21 Orienteringssak 021/21 NOU 2015-15 høringsuttalelse...

Flere saker
Annonse