Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 6. oktober – Lyd og bildefiler lagt ut

For

den

Sak nr. Sakstittel oppstart kl. 17:00-17:05
070/21 Godkjenning av innkalling kl. 17:05-17:06
071/21 Godkjenning av saksliste kl. 17:06-17:06
072/21 Godkjenning av protokoll kl. 17:06-17:08
073/21 Nye Nordli barnehage. Oppstart av konseptfase kl. 17:08-17:16
075/21 Servicetjenesten matombringing – porsjonspakket middagsmat til hjemmeboende kl. 17:16-17:22
076/21 Fastsette planprogram for begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel kl. 17:22-17:33
077/21 Foreleggelse av planinitiativ kl. 17:33-17:40
078/21 Sivesind Vannverk SA – Kommunens muligheter og begrensninger etter lovverket vedrørende tilknytningsgebyrets størrelse kl. 17:40-17:48
079/21 Statusrapport etter første halvår 2021 kl. 17:48-18:09
Pause
080/21 Budsjettjustering 2021 kl. 18:31-18:32
081/21 Permisjon fra politiske verv i perioden 17.09.2021 – 31.12.2021 kl. 18:32-18:33
082/21 TV-aksjonen 2021 kl. 18:33-18:38

Pause til kl. 19:05
074/21 Driftssituasjonen ved Fjellvoll kl. 19:05-20:49

 

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært