fbpx
16.8 C
Raufoss
tirsdag. 25 juni 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 30. mai – Lydfil lagt ut

Oppstart kl 09:00-09:02

Saksnr. Tittel U.off
PS 55/24 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:02-09:09
PS 56/24 Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2024 kl. 09:09-09:10 pause til kl.09:23
PS 57/24 Orienteringer og meldinger Info fra Horisont kl. 09:23-09.52 spørsmål kl:10:10
IKS Kommuneoverlege Jens Mørk og Ingunn Sandvik Informerer om Folkehelse kl. 10:49
Pause til kl. 10:59
PS 58/24 Referatsaker kl. 10:59-11:05
RS 4/24 Møteprotokoll 9/4-24 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
RS 5/24 Møteprotokoll 29.04.2024 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
RS 6/24 Årsrapport eldrerådet 2023 -11:05
PS 59/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023 kl. 11:05-11:010
PS 60/24 Totenbadet Vestre Toten KF – regnskap 2023 kl. 11:10-11:20
PS 66/24 Opphevelse av forskrift om folkevalgtes godtgjøring – Vestre
Toten kommune – vedtatt av kommunestyret 30.04.2020 kl. 11:20-11:24
PS 68/24 Søknad om permisjon fra politiske verv – Kristin Næperud kl. 11:24-11:28
PS 69/24 Forslag om utvidelse av ungdomsrådet. kl. 11:28-11:31
Pause til kl. 12:00
PS 61/24 Vestre Toten kommunes årsregnskap og årsrapport for 2023 kl. 12:00-12:46
PS 62/24 Budsjett- og aktivitetsoppfølging – første tertial 2024 kl.12:46-13:30
Pause til kl. 13:40
PS 63/24 Midlertidig drift av Gimle sykehjem og dagsenterplasser kl. 13:40-14:11
PS 64/24 Helse og omsorgsplan 2040 for Vestre Toten kommune kl. 14:13- 14:29
PS 72/24 Valg av medlemmer til Forliksrådet i Gjøvik og Toten for perioden 2025 – 2028 kl. 14:29-14:31
PS 73/24 Eierstrategi for Gjøvik Krisesenter IKS kl. 14:31-14:33
PS 74/24 Revidering av selskapsavtale for Gjøvik Krisesenter IKS kl. 14:33-14:35
PS 75/24 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028 kl. 14:35-14:38
PS 67/24 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2024-2028 kl. 14:38- 15:01

Utsatte saker
FO 2/24 Interpellasjon – trevirke. Per Erik Bergstuen
PS 65/24 Politisk sak – Grendevegen Hågår – Skreppen – Tilskudd til snøbrøyting
PS 70/24 Kommunestruktur Toten-Gjøvik
PS 71/24 Håndbok for folkevalgte i Vestre Toten for perioden 2023 – 2027 2
Åpen post

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.