fbpx
14.6 C
Raufoss
tirsdag. 18 juni 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 14. desember – Lydfiler Lagt Ut

Oppstart kl. 09:00-09:0:03

PS 113/23 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:03-09:06
PS 114/23 Godkjenning av protokoll fra møte 23.11.2023 kl. 09:012
PS 115/23 Vann- og avløpsgebyrer 2024 kl. 09:12-09:48 gruppemøte 09:59
PS 116/23 Renovasjonsgebyr 2024 kl. 09:59-10:06
PS 117/23 Septikrenovasjonsgebyr 2024 kl. 10:06-10:07
PS 118/23 Brann og Redning – Gebyrregulativ 2024  – 10:07-10:11 kort pause
PS 119/23 Totenbadet Vestre Toten KF – budsjett 2024 kl. 10:21-10:36
PS 120/23 Kontrollutvalgets budsjett 2024 kl. 10:36-11:05
PS 122/23 Anmodning om bosetting av flykninger 2024 kl.11:05-12:10

Pause til kl.12:43

PS 121/23 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 kl. 12:43-14:29

PS 123/23 Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Vestre Toten kommune kl. 14:29-14:46

PS 126/23 Sluttbehandling – reguleringsplan for utvidelse av Hole kalkverk på Bøverbru kl. 14:46-14:48

Åpen post

Møte slutt kl. 14:50

Saker som ble utsatt

-PS 124/23 Sluttbehandling – revisjon forskrift om vann- og avløpsgebyr, Vestre Toten kommune, Innlandet
-PS 125/23 Lokal gebyrforskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Vestre Toten kommune 2

-PS 127/23 Utredning av muligheten for overtagelse av nedre del av Heksumvegen – fra X  Børsvollvegen til Heksumvegen 10
-PS 128/23 Revidering av plan for habilitering og rehabilitering for Vestre Toten kommune 2024 – 2026
-PS 129/23 Vestre Toten kommune – Eierskapsmelding for 2022

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.