fbpx
14.9 C
Raufoss
mandag. 15 juli 2024
A N N O N S E

Kommunestyre fra Vestre Toten 21. mars – Lydfiler lagt ut

Saksnr. Tittel U.off
Oppstart: kl. 09:00-09:02
PS 32/24 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:02-09:24
PS 33/24 Godkjenning av protokoll fra møte 22.02.2024 kl. 09:24-09:38
PS 34/24 Orienteringer og meldinger kl. 09:37-10:33
Kort pause
PS 35/24 Reguleringsplan for Østvollvegen 72 – sluttbehandling (Plan ID:182) kl.10:42-10:45
PS 36/24 Videreføring av regionalt FACT-team etter vertskommunemodell kl. 10:45-11:00
PS 37/24 Nok. Gjøvik. IKS – Endring av selskapsavtale kl. 11:00-11:01

Pause til kl. 11:28-
PS 38/24 Nyvalg av kontrollutvalget i Vestre Toten kl. 11:28-12:33
Pause ti kl. 12:45
PS 39/24 Valg av representanter til selskaper, styrer mv. kl. 12:45-14:00
Pause til kl. 14:10
PS 40/24 Håndbok for folkevalgte i Vestre Toten for perioden 2023 – 2027 kl. 14:10- gruppemøte 14:29
PS 41/24 Søknad om fritak fra politisk verv – Heidi Anette Aasnes kl. 14:30-14:34
PS 42/24 Omvalg – varamedlemmer i oppvekst og velferdsutvalget. kl. 14:34-14:36
Åpen post kl. 14:36-14:50

Møte slutt kl. 14:51

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.