Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 4. februar – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 8 måneder gammel.
PS 4/2021: Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 18:00-18:06
PS 5/2021: Til Folkets spørretime i kommunestyret kl.18:06-18:10
PS 6/2021: Godkjenning av protokoll fra møte 14.01.2021 kl. 18:10-18:18
RS 1/2021: Referatsaker kl .18:18-18:18
RS 2/2021: Møteprotokoll 9/12-20 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune kl.18:18-18:21
PS 7/2021: Areal- og transportplan for Raufoss – forslag til strategidokument og samarbeidsavtale kl. 18:21-18:42
PS 8/2021: Etablering av fjernvarme i Raufoss kl. 18:42-19:06
pause 5 min
PS 9/2021: Digitaliseringsstrategi 2020 – 2024 – Vestre Toten kommune kl. 19:12-20:00
Pause 15 min til kl. 20:15
PS 10/2021: Delegeringsreglement Vestre Toten kommune – revidering kl. 20:15-20:27
PS 11/2021: Overføring av andel Sagatunet DA kl. 20:27-20:37
PS 12/2021: Revidering av vedtekter for kommunale barnehager – 2. gang behandling kl. 20:37-20:51
PS 13/2021: GEBYRENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN 2021 kl. 20:51-20:55
PS 14/2021: Valg av nye medlemmer i ungdomsrådet kl. 20:55-20:56
AS 2/2021: Åpen post kl. 20:56-20:58
Møte slutt kl. 20:59

På lufta fredag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
19.00 Platebaren (r) med Øystein
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært