Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 30. april – Fjernmøte. Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 1 år gammel.

Fjernmøte
Møteinnkalling Åpning kl. 18:00-18:06
0021/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:06-18:23
0022/20 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. 18:23
0023/20 – REFERATER – kl. 19:14
0024/20 – RAUFOSS FOTBALL – ØKONOMISKE UTFORDRINGER KNYTTET TIL… kl. 19:14-19:35
0025/20 – EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG… kl. 19:35-20:20

Pause
0026/20 – NYSETHVEGEN – SKOLEBRUA – NY BRU ELLER REHABILITERE kl. 20:36-20:51
0027/20 – HÅKONSHALLEN BØVERBRU – ØKT STØTTE TIL BRANNSIKRING kl. 20:51-20:55
0028/20 – LÅNEOPPTAK VESTRE TOTEN RÅDHUS AS TILKJØP AV SAGATUNET DA… kl. 20:55-21:00
0029/20 – PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG SAMMARBEIDENDE… kl. 21:00-21:06
0030/20 – REGIONALT SAMARBEID – SENTRALBORD kl. 21:06-21:37 Saken Utsatt
-0031/20 – FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE TOTEN… kl. 21:37-21:38
0032/20 – POLITISK ORGANISERING – VALG AV REPRESENTANTER TIL… kl. 21:38-22:31
0036/20 – REVIDERT REGLEMENT – VESTRE TOTEN KOMMUNESTYREkl. kl. 22:31-22:54

Utsatt -0033/20 – STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 – 2023
Utsatt 0034/20 – ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Utsatt 0035/20 – NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE
Utsatt -0037/20 – INTERPELLASJON – ET MORIA UTEN SORIA
Utsatt -0038/20 – INTERPELLASJON – NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER

På lufta mandag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
18.00 Timen er Hans med Hans
19.00 Fra svensktopp til rock’n roll med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært