Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 30. april – Fjernmøte. Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 10 måneder gammel.

Fjernmøte
Møteinnkalling Åpning kl. 18:00-18:06
0021/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:06-18:23
0022/20 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. 18:23
0023/20 – REFERATER – kl. 19:14
0024/20 – RAUFOSS FOTBALL – ØKONOMISKE UTFORDRINGER KNYTTET TIL… kl. 19:14-19:35
0025/20 – EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG… kl. 19:35-20:20

Pause
0026/20 – NYSETHVEGEN – SKOLEBRUA – NY BRU ELLER REHABILITERE kl. 20:36-20:51
0027/20 – HÅKONSHALLEN BØVERBRU – ØKT STØTTE TIL BRANNSIKRING kl. 20:51-20:55
0028/20 – LÅNEOPPTAK VESTRE TOTEN RÅDHUS AS TILKJØP AV SAGATUNET DA… kl. 20:55-21:00
0029/20 – PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG SAMMARBEIDENDE… kl. 21:00-21:06
0030/20 – REGIONALT SAMARBEID – SENTRALBORD kl. 21:06-21:37 Saken Utsatt
-0031/20 – FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE TOTEN… kl. 21:37-21:38
0032/20 – POLITISK ORGANISERING – VALG AV REPRESENTANTER TIL… kl. 21:38-22:31
0036/20 – REVIDERT REGLEMENT – VESTRE TOTEN KOMMUNESTYREkl. kl. 22:31-22:54

Utsatt -0033/20 – STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 – 2023
Utsatt 0034/20 – ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Utsatt 0035/20 – NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE
Utsatt -0037/20 – INTERPELLASJON – ET MORIA UTEN SORIA
Utsatt -0038/20 – INTERPELLASJON – NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER

På lufta søndag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Good News (r) fra Raufoss Baptistkirke
12.30 Livet rundt fra Adventistkirken
13.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært