Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 29. oktober – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 9 måneder gammel.
PS 1320 Godkjenning av innkalling med saksliste
PS 1420 Godkjenning av protokoll fra møte 01.10.2020
PS 1520 Referater og meldinger KST 29.10.20

PS 1620 Interpellasjon fra FRP – Områdereguleringsplan for Raufoss Industripark kl. 09:08-09:25
PS 1720 RAUFOSS FOTBALL – SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTIFOR LÅN kl. 09:25-11:03

PS 1820 Kunstgressbane Reinsvoll idrettspark – søknad om kommunal støtte kl. 11:08-11:41

PS 1520 Referater og meldinger KST 29.10.20 kl. 12:08

PS 2020 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 kl. 14:10-

Åpen post

———-

Utsatt til neste møte – PS 2120 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023

Utsatt til neste møte – PS 2220 Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023

Utsatt til neste møte – PS 1920 Finansrapport andre tertial

På lufta lørdag

08.00 Sommerradioen med Alexander
12.00 Variert musikk
14.00 Sommerradioen med Alexander
18.00 Variert musikk
20.00
Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært