Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 29. oktober – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 12 måneder gammel.
PS 1320 Godkjenning av innkalling med saksliste
PS 1420 Godkjenning av protokoll fra møte 01.10.2020
PS 1520 Referater og meldinger KST 29.10.20

PS 1620 Interpellasjon fra FRP – Områdereguleringsplan for Raufoss Industripark kl. 09:08-09:25
PS 1720 RAUFOSS FOTBALL – SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTIFOR LÅN kl. 09:25-11:03

PS 1820 Kunstgressbane Reinsvoll idrettspark – søknad om kommunal støtte kl. 11:08-11:41

PS 1520 Referater og meldinger KST 29.10.20 kl. 12:08

PS 2020 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 kl. 14:10-

Åpen post

———-

Utsatt til neste møte – PS 2120 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023

Utsatt til neste møte – PS 2220 Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023

Utsatt til neste møte – PS 1920 Finansrapport andre tertial

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Variert musikk
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært