Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 29. oktober – Lydfiler lagt ut

For

den

PS 1320 Godkjenning av innkalling med saksliste
PS 1420 Godkjenning av protokoll fra møte 01.10.2020
PS 1520 Referater og meldinger KST 29.10.20

PS 1620 Interpellasjon fra FRP – Områdereguleringsplan for Raufoss Industripark kl. 09:08-09:25
PS 1720 RAUFOSS FOTBALL – SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTIFOR LÅN kl. 09:25-11:03

PS 1820 Kunstgressbane Reinsvoll idrettspark – søknad om kommunal støtte kl. 11:08-11:41

PS 1520 Referater og meldinger KST 29.10.20 kl. 12:08

PS 2020 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 kl. 14:10-

Åpen post

———-

Utsatt til neste møte – PS 2120 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023

Utsatt til neste møte – PS 2220 Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023

Utsatt til neste møte – PS 1920 Finansrapport andre tertial

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært