Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 28. mai Lydfiler lagt ut

For

den

Ordfører Stian Olafsen
Saken er over 1 år gammel.

Møteinnkalling  – Fjernmøte

Folkets spørretime kl. 09:01-09:07

Navn opprop kl. 09:07-09:15
0039/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 09:15-09:20
0040/20 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. 09:20-09:43
0041/20 – BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1.KVARTAL 2020 kl. 09:43-10:03
0042/20 – REGIONALT SAMARBEID – SENTRALBORD kl. 10:03-10:19

Pause til 10:26
0043/20 – ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 kl. 10:26-10:54
0044/20 – REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK – FASTSETTING AV… kl. 10:55-11:01

Pause til kl. 11:30
0045/20 – STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 – 2023 kl. 11:30-11:38
0046/20 – VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN… kl. 11:39-11:39
0047/20 – VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR… kl. 11:39-11:39
0048/20 – VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE I JORDSKIFTERETTEN FOR… kl. 11:39-11:40
0049/20 – VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER TIL FOR PERIODEN 01.01.2021 -… kl. 11:40-11:40

0052/20 – NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE kl. 11:40-11:47

0053/20 – VALG AV STYREMEDLEMMER I VESTRE TOTEN KOMMUNALE… kl. 11:47-11:59

0054/20 – REDUKSJON AV GODTGJØRELSE FOR POSISJONENS UTVALGSLEDERE OG… kl. 11:59-12:27

0055/20 – REGIONALT SAMARBEID – INNFORDRING kl. 12:27-12:37

Møte slutt kl. 12:40

 

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært