Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 28. mai Lydfiler lagt ut

For

den

Ordfører Stian Olafsen
Saken er over 11 måneder gammel.

Møteinnkalling  – Fjernmøte

Folkets spørretime kl. 09:01-09:07

Navn opprop kl. 09:07-09:15
0039/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 09:15-09:20
0040/20 – ORIENTERINGER / MELDINGER kl. 09:20-09:43
0041/20 – BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1.KVARTAL 2020 kl. 09:43-10:03
0042/20 – REGIONALT SAMARBEID – SENTRALBORD kl. 10:03-10:19

Pause til 10:26
0043/20 – ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 kl. 10:26-10:54
0044/20 – REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK – FASTSETTING AV… kl. 10:55-11:01

Pause til kl. 11:30
0045/20 – STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 – 2023 kl. 11:30-11:38
0046/20 – VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN… kl. 11:39-11:39
0047/20 – VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR… kl. 11:39-11:39
0048/20 – VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE I JORDSKIFTERETTEN FOR… kl. 11:39-11:40
0049/20 – VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER TIL FOR PERIODEN 01.01.2021 -… kl. 11:40-11:40

0052/20 – NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE kl. 11:40-11:47

0053/20 – VALG AV STYREMEDLEMMER I VESTRE TOTEN KOMMUNALE… kl. 11:47-11:59

0054/20 – REDUKSJON AV GODTGJØRELSE FOR POSISJONENS UTVALGSLEDERE OG… kl. 11:59-12:27

0055/20 – REGIONALT SAMARBEID – INNFORDRING kl. 12:27-12:37

Møte slutt kl. 12:40

 

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Damelaget (r) med Angelina og Jorid
13.00 Variert musikk
22.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært