Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 26. august – Lydfiler lagt ut

For

den

SAKSLISTE –

PS 7921 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 18:00-18:17
Folkets spørretime kl. 18:17-18:24
PS 8021 Godkjenning av protokoll fra møte 17.06.2021 kl. 18:24-18:25
PS 8121 Godkjenning av protokoll fra møte 16.08.2021 kl. 18:25-18:27
Referatsaker
Møteprotokoll 16/6-21 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune kl. 18:27–18:27
PS 8221 Omdisponering Statlige koronamidler kl. 18:27- 18:30
PS 8421 Helhetlig innsatstrapp for Vestre Toten kommune kl.19:21

Pause til kl. 19:51
PS 8321 Etablering av brann-/slukkevannsløsning på Gjestrum Industriområde kl. 19:51-20:08
PS 8521 Nytt storkjøkken og vaskeri – presentasjon av forprosjekt kl. 20:08-20:41
PS 8621 Klimaplan – Fastsettelse av planprogram kl. 20:41-20:47
PS 8721 Fastsetting av planprogram for Brubakkenkvartalet kl. 20:47 20:54-21:21
PS 8821 Eierskapssekretariet i Gjøvikregionen kl. 21:21- 21:26
PS 8921 Revidert eierskapspolitikk for Gjøvikregionen 2020 kl. 21:26-21:28
Åpen post

Møte slutt kl .21:30

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Damelaget (r) med Angelina og Jorid
13.00
Variert musikk
15.00 OBOS-ligaen – Direkte!
17.00 Variert musikk
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært