Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 17/12 Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 7 måneder gammel.
PS 40/2020: Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:00-09:07
PS 41/2020: Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2020 kl. 09:07-09:10
PS 42/2020: Orienteringer og meldinger KST 17.12.2020 kl. 09:10-09:16
PS 43/2020: Interpellasjon fra Senterpartiet – Batterifabrikk kl. 09:16-09:21
PS 44/2020: Planstrategi Vestre Toten kommune 2020-2023 – Vedtak kl. 09:21-09:41
PS 45/2020: Brann og Redning – gebyrregulativ 2021 kl. 09:41:09:09:51
PS 46/2020: Gebyrregulativ planavdelingen 2021 kl. 09:51-10:04
PS 47/2020: Renovasjonsgebyr 2021 kl. 10:04-10:06
PS 48/2020: VANN OG AVLØPSGEBYRER 2021kl. 10:06-10:14
PS 49/2020: Septikrenovasjonsgebyr 2021 kl. 10:14-10:14
pause
PS 50/2020: Totenbadet Vestre Toten KF – budsjett 2021 kl. 10:22-10:29
PS 51/2020: Kontrollutvalgets budsjett 2021 kl. 10:29-10:34
PS 52/2020: Miljøtiltak i budsjettet for 2021 kl. 10:34-10:54
PS 53/2020: Innlån startlån 2021 kl. 10:54-10:58
PS 55/2020: Økonomisk sosialhjelp – beregning av barnetrygd kl. 10:58- 11:24
Pause 30 min
PS 54/2020: Budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 kl. 11:54-kort pause 13:01- 13:07-14:07
PS 56/2020: Overtakelse av vann- og avløpsnett i Raufoss industripark kl. 14:07-14:39
kort pause
PS 57/2020: Budsjettoppfølging Kirkelig Fellesråd kl. 14:44-14:50
PS 58/2020: Areal- og transportplan for Raufoss – forslag til strategidokument og samarbeidsavtale kl. 14:50-14:57 saken utsatt
PS 59/2020: Forliksrådet i Gjøvik og Toten- valg av leder og rekkefølge på medlemmene kl. 14:57-15:05
Møte slutt kl. 15:14

På lufta tirsdag

08.00 Sommerradioen med Alexander
12.00 Variert musikk
14.00 Sommerradioen med Alexander
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært