Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 17/12 Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 10 måneder gammel.
PS 40/2020: Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:00-09:07
PS 41/2020: Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2020 kl. 09:07-09:10
PS 42/2020: Orienteringer og meldinger KST 17.12.2020 kl. 09:10-09:16
PS 43/2020: Interpellasjon fra Senterpartiet – Batterifabrikk kl. 09:16-09:21
PS 44/2020: Planstrategi Vestre Toten kommune 2020-2023 – Vedtak kl. 09:21-09:41
PS 45/2020: Brann og Redning – gebyrregulativ 2021 kl. 09:41:09:09:51
PS 46/2020: Gebyrregulativ planavdelingen 2021 kl. 09:51-10:04
PS 47/2020: Renovasjonsgebyr 2021 kl. 10:04-10:06
PS 48/2020: VANN OG AVLØPSGEBYRER 2021kl. 10:06-10:14
PS 49/2020: Septikrenovasjonsgebyr 2021 kl. 10:14-10:14
pause
PS 50/2020: Totenbadet Vestre Toten KF – budsjett 2021 kl. 10:22-10:29
PS 51/2020: Kontrollutvalgets budsjett 2021 kl. 10:29-10:34
PS 52/2020: Miljøtiltak i budsjettet for 2021 kl. 10:34-10:54
PS 53/2020: Innlån startlån 2021 kl. 10:54-10:58
PS 55/2020: Økonomisk sosialhjelp – beregning av barnetrygd kl. 10:58- 11:24
Pause 30 min
PS 54/2020: Budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 kl. 11:54-kort pause 13:01- 13:07-14:07
PS 56/2020: Overtakelse av vann- og avløpsnett i Raufoss industripark kl. 14:07-14:39
kort pause
PS 57/2020: Budsjettoppfølging Kirkelig Fellesråd kl. 14:44-14:50
PS 58/2020: Areal- og transportplan for Raufoss – forslag til strategidokument og samarbeidsavtale kl. 14:50-14:57 saken utsatt
PS 59/2020: Forliksrådet i Gjøvik og Toten- valg av leder og rekkefølge på medlemmene kl. 14:57-15:05
Møte slutt kl. 15:14

På lufta onsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 OBOS-ligaen DIREKTE!
20.00 Bingoinformasjon med Alexander
21.00 Radiobingo
22.30 Bluestrain med Jan Christian
23.30 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært