Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 1. oktober – Lydfiler Lagt ut

For

den

Ordfører Stian Olafsen
Saken er over 6 måneder gammel.

Oppstart: 09:00-09:02

Saksnr.

Tittel U.off
PS 120 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. . 09:00-09:09
PS 220 Godkjenning av protokoll fra møte 27.08.2020 kl. 09:09:11
Referatsaker kl. 09:011-09:13
Møteprotokoll 2/9-20 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune kl.09:13-09:22
PS 320 Meldinger kl. 09:22-09:41
PS 420 Interpellasjon fra Svein Erik Sørensen FrP – Synliggjøring av politiske vedtak i Vestre Toten kl. 09:41-09:50
PS 520 Interpellasjon fra Vestre Toten Senterparti kl.. 09:50-10:27

Pause til kl. 10:39

PS 620 BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1. HALVÅR 2020 kl. 10:39-11:06
PS 720 TILLEGGSBEVILGNING INNLÅN AV FORMIDLINGSLÅN/STARTLÅN FRA HUSBANKEN 2. HALVÅR 2020 kl. 11:06-11:09
PS 920 Etablering av felles forliksråd for Forliksrådet i Gjøvik, Forliksrådet i Østre Toten, Forliksrådet i Vestre Toten, Forliksrådet i Søndre Land og i Forliksrådet i Nordre Land kl. 11:09-11:14
PS 1020 Høring – endring av stiftelsesloven – oppløsing av kommunale boligstiftelser kl. 11:14-11:29
PS 1120 Valg av valgstyre 2019 – 2023 kl. 11:29-11:30
PS 1220 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 – Fastsetting av valgdag kl. 11:30-11:31
Åpen post kl: 11:38-11:50

Saken utsatt PS 820 vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Damelaget (r) med Angelina og Jorid
13.00 Variert musikk
22.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært