Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 1. oktober – Lydfiler Lagt ut

For

den

Ordfører Stian Olafsen
Saken er over 12 måneder gammel.

Oppstart: 09:00-09:02

Saksnr.

Tittel U.off
PS 120 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. . 09:00-09:09
PS 220 Godkjenning av protokoll fra møte 27.08.2020 kl. 09:09:11
Referatsaker kl. 09:011-09:13
Møteprotokoll 2/9-20 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune kl.09:13-09:22
PS 320 Meldinger kl. 09:22-09:41
PS 420 Interpellasjon fra Svein Erik Sørensen FrP – Synliggjøring av politiske vedtak i Vestre Toten kl. 09:41-09:50
PS 520 Interpellasjon fra Vestre Toten Senterparti kl.. 09:50-10:27

Pause til kl. 10:39

PS 620 BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1. HALVÅR 2020 kl. 10:39-11:06
PS 720 TILLEGGSBEVILGNING INNLÅN AV FORMIDLINGSLÅN/STARTLÅN FRA HUSBANKEN 2. HALVÅR 2020 kl. 11:06-11:09
PS 920 Etablering av felles forliksråd for Forliksrådet i Gjøvik, Forliksrådet i Østre Toten, Forliksrådet i Vestre Toten, Forliksrådet i Søndre Land og i Forliksrådet i Nordre Land kl. 11:09-11:14
PS 1020 Høring – endring av stiftelsesloven – oppløsing av kommunale boligstiftelser kl. 11:14-11:29
PS 1120 Valg av valgstyre 2019 – 2023 kl. 11:29-11:30
PS 1220 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 – Fastsetting av valgdag kl. 11:30-11:31
Åpen post kl: 11:38-11:50

Saken utsatt PS 820 vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært