Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyre fra Vestre Toten 25. november – Lydfiler lagt ut

For

den

PS 11421 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 09:00-09:02
PS 11521 Godkjenning av protokoll fra møte 28.10.21 kl. 09:02-09:06
Møteprotokoll 20/10-21 – Kontrollutvalget i Vestre Totenkommune kl. 09:06-09:06
Referater fra politiske råd kl. 09:06-09:10
PS 11621 Veiledende tildelingskriterier for helse – og omsorgstjenesten kl. 09:10-09:45
Pause 6 min
PS 11721 Orienteringer og meldinger kl. 09:51-10:21
PS 11821 Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2020/2021 kl. 10:21-11:51

pause til 12:20
PS 11921 Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021 kl. 12:20-13:20
Kort pause
PS 12021 Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til godkjente private barnehager kl. 13:25-13:31
PS 12121 Eget tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine abonnenter kl. 13:31- gruppemøte 13:49
PS 12221 Politisk behandling av plan frivillighet kl. 13:49-13:58
PS 12321 Revidert felles anskaffelsesstrategi i Gjøvikregionen kl. 13:58-14:11
PS 12421 Eierskapsmelding for 2020 kl. 14:11-14:13
Åpen post ingen saker

Møte slutt kl. 14:23

På lufta søndag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Good News (r) fra Raufoss Baptistkirke
12.30 Livet Rundt fra Adventistkirken på Gjøvik
13.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært