Ordfører i Vestre Toten

Ekstraordinært kommunestyre fra Vestre Toten – Teams-møte

Saksnr. Tittel U.off
PS 7721 Godkjenning av innkalling med saksliste
PS 7821 Orientering om utfordringer og arbeid i hjemmetjenesten

Møte slutt kl. 21:06

Skrevet av: