-11.6 C
Raufoss
torsdag. 8 desember 2022
A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

A N N O N S E

Ekstraordinært kommunestyre fra Vestre Toten 16. august – Lydfiler lagt ut

Ekstraordinært kommunestyre fra Vestre Toten – Teams-møte

Saksnr. Tittel U.off
PS 7721 Godkjenning av innkalling med saksliste
PS 7821 Orientering om utfordringer og arbeid i hjemmetjenesten

Møte slutt kl. 21:06

A N N O N S E

Les og hør mer