fbpx
20.6 C
Raufoss
søndag. 26 mai 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 30. september – Lydfiler lagt ut

Saksliste
Saksnr. Tittel U.off kl. 18:01-18:03
PS 9021 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 18:03
PS 9121 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2021   kl. 18:07-18:
PS 9221 Orientering og meldinger
– Referatsaker
– Møteprotokoll 8/9-21 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune kl. 18:07-18:10
– Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget i V. Toten – info. om vedtak kl. 18:10-18:11
PS 9521 Budsjett- og aktivitetsoppfølging 2. tertial 2021 kl. 18:11-18:22
PS 9321 Nytt storkjøkken og vaskeri – behandling av forprosjekt kl. 18:22- gruppemøte 19:05
Rause 6 min
PS 9421 Kommunal garanti Vestre toten rådhus AS 2021- ombygging og rehabilitering av rådhuset og Kulturhuset – ny behandling kl 19:11-19:40

Pause til kl. 20:00
PS 9621 Oppfølging av hjemmetjenesten – status kl. 20:00-20:27
Pause 5 min
PS 9921 Fastsetting av planprogram for revisjon av kommuneplanen kl. 21:33-21:41
PS 9721 Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv, 3.tildeling kl. 21:41-21:45
PS 9821 Kommunens muligheter og begrensninger etter lovverket vedrørende tilknytningsgebyrets størrelse kl. 21:45-22:02

Møte slutt kl.22:05

 

PS 10021 Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen
PS 10121 Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen
Åpen post

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.