Kontakt oss

Vestre Toten

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 30. september – Lydfiler lagt ut

For

den

Saksliste
Saksnr. Tittel U.off kl. 18:01-18:03
PS 9021 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 18:03
PS 9121 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2021   kl. 18:07-18:
PS 9221 Orientering og meldinger
– Referatsaker
– Møteprotokoll 8/9-21 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune kl. 18:07-18:10
– Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget i V. Toten – info. om vedtak kl. 18:10-18:11
PS 9521 Budsjett- og aktivitetsoppfølging 2. tertial 2021 kl. 18:11-18:22
PS 9321 Nytt storkjøkken og vaskeri – behandling av forprosjekt kl. 18:22- gruppemøte 19:05
Rause 6 min
PS 9421 Kommunal garanti Vestre toten rådhus AS 2021- ombygging og rehabilitering av rådhuset og Kulturhuset – ny behandling kl 19:11-19:40

Pause til kl. 20:00
PS 9621 Oppfølging av hjemmetjenesten – status kl. 20:00-20:27
Pause 5 min
PS 9921 Fastsetting av planprogram for revisjon av kommuneplanen kl. 21:33-21:41
PS 9721 Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv, 3.tildeling kl. 21:41-21:45
PS 9821 Kommunens muligheter og begrensninger etter lovverket vedrørende tilknytningsgebyrets størrelse kl. 21:45-22:02

Møte slutt kl.22:05

 

PS 10021 Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen
PS 10121 Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen
Åpen post

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært