Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 17. juni – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 11 måneder gammel.

https://www.facebook.com/ostretotenkommune/videos/354926085490802/

Sak nr. Sakstittel

Innslag fra kulturskolen kl. 13:00-13:09
035/20 Godkjenning av innkalling kl. 13:09-13:10
036/20 Godkjenning av saksliste kl. 13:10-13:11
037/20 Godkjenning av protokoll kl. 13:11-13:12
038/20 Interpellasjon kl. 13:12-13:46

047/20 Detaljreguleringsplan for Smørvika – 2. gangs behandling med sluttbehandling kl. 13:46-13:57

039/20 Referatsaker kl. 13:57-13:58
040/20 Årsrapport 2019 kl. 13:58-14:23
041/20 Regnskap 2019 kl. 14:23-14:36
042/20 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport 2019 kl. 14:36-14:37
043/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 kl. 14:37-14:45
044/20 Statusrapport for 1. kvartal 2020 kl. 14:45-14:55
045/20 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport 1. kvartal 2020 kl. 14:55-14:56

Kort pause
046/20 Forslag til planstrategi for Østre Toten kommune 2020-2023 kl. 15:09-15:35
048/20 Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022- 2025 – innspill fra kommunene kl. 15:35-16:15

Pause til 16:52
049/20 Innlandsstrategien 2020-2024 – høring kl. 16:52-17:00
050/20 Akson: felles kommunal journal og samhandlingsløsning – intensjonserklæring kl. 17:00-17:14

051/20 Felles sentralbord i Gjøvikregionen kl. 17:14-17:26
053/20 Endring av lokale for gjennomføring av borgerlige vielsern kl. 17:26-17:30
054/20 Kommunal tiltakspakke kulturformål kl. 17:30-17:44

055/20 Lokal kostholdsveileder for barnehage, skole og SFO kl. 17:44-18:05
056/20 Valg av meddommere til Gjøvik Tingrett for perioden 2021 – 2024 kl. 18:05-18:08
057/20 Valg av meddommere til Eidsivating lagmannsrett perioden 2021-2024 kl. 18:08-18:09
058/20 Valg av jordskiftemeddommere til j kl. 18:09-18:09

Møte slutt kl. kl. 18:09

 

Går ut 052/20 Regionalt samarbeid – Innfordring

På lufta mandag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
18.00 Timen er Hans med Hans
19.00 Fra svensktopp til rock’n roll med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært