fbpx
11.7 C
Raufoss
fredag. 31 mai 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Østre Toten 17. juni – Lydfiler lagt ut

https://www.facebook.com/ostretotenkommune/videos/354926085490802/

Sak nr. Sakstittel

Innslag fra kulturskolen kl. 13:00-13:09
035/20 Godkjenning av innkalling kl. 13:09-13:10
036/20 Godkjenning av saksliste kl. 13:10-13:11
037/20 Godkjenning av protokoll kl. 13:11-13:12
038/20 Interpellasjon kl. 13:12-13:46

047/20 Detaljreguleringsplan for Smørvika – 2. gangs behandling med sluttbehandling kl. 13:46-13:57

039/20 Referatsaker kl. 13:57-13:58
040/20 Årsrapport 2019 kl. 13:58-14:23
041/20 Regnskap 2019 kl. 14:23-14:36
042/20 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport 2019 kl. 14:36-14:37
043/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 kl. 14:37-14:45
044/20 Statusrapport for 1. kvartal 2020 kl. 14:45-14:55
045/20 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport 1. kvartal 2020 kl. 14:55-14:56

Kort pause
046/20 Forslag til planstrategi for Østre Toten kommune 2020-2023 kl. 15:09-15:35
048/20 Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022- 2025 – innspill fra kommunene kl. 15:35-16:15

Pause til 16:52
049/20 Innlandsstrategien 2020-2024 – høring kl. 16:52-17:00
050/20 Akson: felles kommunal journal og samhandlingsløsning – intensjonserklæring kl. 17:00-17:14

051/20 Felles sentralbord i Gjøvikregionen kl. 17:14-17:26
053/20 Endring av lokale for gjennomføring av borgerlige vielsern kl. 17:26-17:30
054/20 Kommunal tiltakspakke kulturformål kl. 17:30-17:44

055/20 Lokal kostholdsveileder for barnehage, skole og SFO kl. 17:44-18:05
056/20 Valg av meddommere til Gjøvik Tingrett for perioden 2021 – 2024 kl. 18:05-18:08
057/20 Valg av meddommere til Eidsivating lagmannsrett perioden 2021-2024 kl. 18:08-18:09
058/20 Valg av jordskiftemeddommere til j kl. 18:09-18:09

Møte slutt kl. kl. 18:09

 

Går ut 052/20 Regionalt samarbeid – Innfordring

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.