Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 5. mai – Bilde og Lydfiler lagt ut

For

den

 

Saknr. Sakstittel Oppstart kl.17:00-17:05
026/21 Godkjenning av innkalling kl. 17:05-17:06
027/21 Godkjenning av sakslista kl. 17:06-17:07
028/21 Godkjenning av protokollen kl. 17:07-17:07
029/21 Interpellasjon kl. 17:07-17:13
030/21 Orienteringssaker kl. 17:13-17:26
031/21 Referatsaker kl. 17:36-17:37
032/21 Revidert samarbeidsavtale for Gjøvik interkommunale barnevernvakt kl. 17:37-17:45
033/21 Ferietilbud i SFO ved alle barneskolene i kommunen kl. 17:45-18:15
036/21 Etablering av helsefellesskap i Innlandet kl. 18:15-18:54

pause til kl. 19:22

034/21 Kjøp av Kolbu barnehage AS – Finansiering kl. 19:22- 19:26
035/21 Ny Nordli barnehage kommunal eller privat eierskap kl. 19:26-19:45
037/21 Ny parkeringsplass for ansatte ved Labo, Lena – Forprosjekt kl .19:46-19:54
038/21 Gatebelysning i Østre Toten kommune – Kommunalt ansvar fra sommeren 2021 kl. 19:54-20:00
039/21 Reguleringsplan Mjølkerampa kl. 20:00-20:56

 

 

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsket (r)
18.00
Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Meg og min Grammafon med Rodny
21.00
Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært