Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 9. desember- Lydfiler lagt ut

For

den

Kommunestyremøte fra Østre Toten 9. desember 2020

 

Sak nr. Sakstittel
095/20 Godkjenning av innkalling kl. 13:02
096/20 Godkjenning av saksliste – 13:07
097/20 Godkjenning av protokoll kl. 13:07-13:10
110/20 Referatsaker kl. 13:10-13:12
111/20 Plassering av medlemmer til nytt forliksråd kl. 1312-13:14
098/20 Reglement for eldrerådet – revisjon. kl. 13:19-13:23
099/20 Anmodning om bosetting kl.:13:23-13:35
100/20 Høring ny valglov kl. 13:35-13:37
101/20 Utarbeiding av ny bygdebok for Toten. Søknad om delfinansiering. kl. 13:37-13:41
102/20 Revidert selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS kl. 13:41-13:44
103/20 Eierskapsmelding for 2019 Østre Toten kommune kl. 13:44-14:00
104/20 Overtagelse av eierskapet i Østre Toten Idrettspark kl. 14:00-14:12
105/20 Statusrapport per tredje kvartal 2020 kl. 14:12-14:19
106/20 Budsjettjustering 2020 kl. 14:19-14:24
107/20 Justering av investeringsbudsjettet for 2020 kl. 14:25-14:30
108/20 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport per oktober 2020 kl. 14:30-14:38
109/20 Styringsdokument 2021. Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med årsbudsjett2021. Endelig behandling i formannskap og kommunestyre kl. 14:56-15:33

109/20 Styringsdokument 2021. Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med årsbudsjett2021. Endelig behandling i formannskap og kommunestyre kl. 16:15 – 20:33

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært