fbpx
14.6 C
Raufoss
tirsdag. 18 juni 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Østre Toten 9. desember- Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte fra Østre Toten 9. desember 2020

 

Sak nr. Sakstittel
095/20 Godkjenning av innkalling kl. 13:02
096/20 Godkjenning av saksliste – 13:07
097/20 Godkjenning av protokoll kl. 13:07-13:10
110/20 Referatsaker kl. 13:10-13:12
111/20 Plassering av medlemmer til nytt forliksråd kl. 1312-13:14
098/20 Reglement for eldrerådet – revisjon. kl. 13:19-13:23
099/20 Anmodning om bosetting kl.:13:23-13:35
100/20 Høring ny valglov kl. 13:35-13:37
101/20 Utarbeiding av ny bygdebok for Toten. Søknad om delfinansiering. kl. 13:37-13:41
102/20 Revidert selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS kl. 13:41-13:44
103/20 Eierskapsmelding for 2019 Østre Toten kommune kl. 13:44-14:00
104/20 Overtagelse av eierskapet i Østre Toten Idrettspark kl. 14:00-14:12
105/20 Statusrapport per tredje kvartal 2020 kl. 14:12-14:19
106/20 Budsjettjustering 2020 kl. 14:19-14:24
107/20 Justering av investeringsbudsjettet for 2020 kl. 14:25-14:30
108/20 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport per oktober 2020 kl. 14:30-14:38
109/20 Styringsdokument 2021. Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med årsbudsjett2021. Endelig behandling i formannskap og kommunestyre kl. 14:56-15:33

109/20 Styringsdokument 2021. Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med årsbudsjett2021. Endelig behandling i formannskap og kommunestyre kl. 16:15 – 20:33

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.