Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 6. mai – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 1 år gammel.

Møtet skjer digitalt gjennom Teams.

Sak nr. Sakstittel
020/20 Godkjenning av innkalling kl. 1700-17:01
021/20 Godkjenning av saksliste kl. 17:01-17:03
022/20 Godkjenning av protokoll kl. 17:02-17:06
032/20 Interpellasjoner kl. 17:06-17:17:21
023/20 Orienteringssaker kl. 17:21-18:22
024/20 Referatsaker kl. 18:22-18:23
025/20 Ekstraordinær tilleggsbevilgning for Næringsprogrammet i Gjøvikregionen 2020 kl. 18:23-18:25
026/20 Kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten 2019 kl. 18:25-19:08

Pause til 19:15
027/20 Tilskudd til nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen – K20 kl. 19:15-19:17
028/20 Reglement for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter kl. 19:17-19:44
029/20 ØTIP. Søknad om forskudd av mva. kl. 19:44-19:46
030/20 Kolbu barnehage – eierskap og driftsform kl. 19:46-20:09
031/20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 kl. 20:09-20:12

Møte Slutt kl. 20:15

På lufta fredag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
19.00 Platebaren (r) med Øystein
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært