Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 6. mai – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 11 måneder gammel.

Møtet skjer digitalt gjennom Teams.

Sak nr. Sakstittel
020/20 Godkjenning av innkalling kl. 1700-17:01
021/20 Godkjenning av saksliste kl. 17:01-17:03
022/20 Godkjenning av protokoll kl. 17:02-17:06
032/20 Interpellasjoner kl. 17:06-17:17:21
023/20 Orienteringssaker kl. 17:21-18:22
024/20 Referatsaker kl. 18:22-18:23
025/20 Ekstraordinær tilleggsbevilgning for Næringsprogrammet i Gjøvikregionen 2020 kl. 18:23-18:25
026/20 Kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Toten 2019 kl. 18:25-19:08

Pause til 19:15
027/20 Tilskudd til nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen – K20 kl. 19:15-19:17
028/20 Reglement for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter kl. 19:17-19:44
029/20 ØTIP. Søknad om forskudd av mva. kl. 19:44-19:46
030/20 Kolbu barnehage – eierskap og driftsform kl. 19:46-20:09
031/20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 kl. 20:09-20:12

Møte Slutt kl. 20:15

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Damelaget (r) med Angelina og Jorid
13.00 Variert musikk
22.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært