fbpx
6.8 C
Raufoss
tirsdag. 18 juni 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Østre Toten 6. desember – Lydfiler Lagt ut

Sak nr. Sakstittel oppstart kl.09:02-09:18
PS-122/23 Godkjenning av innkalling kl. 09:18-09:22
PS-123/23 Godkjenning av saksliste kl. 09:22-09:23
PS-124/23 Godkjenning av protokoll kl. 09:23-09:23
PS-125/23 Referatsaker kl. 09:23-09:24
RS- Forespørsel om å delta som utvalgskommune i
kartleggingen av kommunenes utgifter som
vertskommune for statlige mottak for asylsøkere i 2023
RS- Møtekalender 2024
RS- Møteprotokoll – Kontrollutvalget – (KONT) – 10.11.2023
PS-126/23 Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdelsluttbehandling kl. 09:24-09:32
PS-127/23 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Østre Toten kommune kl. 09:32-09:37
PS-128/23 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Østre Toten kommune – Høringsforslag kl. 09:37-10:11
PS-129/23 L1 området i Arealdelplan for Lena. Beslutningsgrunnlag for videre planlegging og utvikling av området kl. 10:11-10:22
PS-130/23 Psykisk helse og rustjeneste – Boliger med trygghetsbemanning i Sykehjemsparken» kl. 10:22-10:26
PS-131/23 Saksframlegg – Mulighetsstudie Fv. 33 – høringssvar kl. 10:26-10:53
PS-132/23 Samarbeidsavtale og ytelsesavtale med Fontenehuset Gjøvik Side 2 av 73 kl. 10:53-10:58

Pause til kl.12:00

PS-133/23 Styringsdokument 2024 – Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027 med årsbudsjett 2024 kl. 12:00-15:48

PS-134/23 Utvidet vigselsrett for gruppeledere kl. 15:48-16:04
PS-135/23 Valg av medlemmer til Eldreråd 2023-2027 kl. 16:04-16:08
PS-136/23 Valg av representanter til regionstyret kl. 16:08-16:09
PS-137/23 Valg av ungdomsråd (ØTU) 2023-2027 kl. 16:09-16:11
PS-138/23 Valg av representanter til IKA Opplandene kl. 16:11-16:14
PS-139 kl. søknad om fritak av politisk verv 16:15-16:15
PS-140 Styrer, råd og utvalg 2023-2027 kl. 16:15- 16:17

Møte slutt kl. 16:18

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.