fbpx
12.5 C
Raufoss
tirsdag. 28 mai 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Østre Toten 17. november Lydfiler og Bildefiler – Lagt Ut

 

Sak nr. Sakstittel083/21 Godkjenning av innkalling kl.17:00-17:06
084/21 Godkjenning av saksliste kl.17:06-17:06
085/21 Godkjenning av protokoll kl. 17:07-17:07
086/21 Referatsaker kl.17:07-17:11
090/21 Tilstandsrapport barneverntjenesten kl. 17:11-17:37
087/21 Framtidig barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune kl. 17:37-19:15

Pause til kl. 19:45

088/21 Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme kl. 19:45-19:47
089/21 Vertskommunesamarbeid – tilsyn barnehager kl. 1947-19:49
091/21 Detaljreguleringsplan for Felleskjøpet Lena – sluttbehandling kl. 19:49-19-19:53
092/21 Fagrapport: Overtagelse Sivesind vannverk SA kl. 19:53-19:55
093/21 Fritak for saksbehandlingsgebyr for frivillige lag og foreninger i forbindelse med byggesaksbehandling kl. 19:55-19:59
094/21 Gjenoppbygging av Skreia renseanlegg – Behandling av utvidet budsjettramme kl. 19:59-20:12
095/21 Stor-Oslo Nord – alliansen: Evaluering og viderearbeid 2021-2026 kl. 20:12-20:19
096/21 Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen kl. 20:19-20:26
097/21 Revidert anskaffelsesstrategi for kommunene i Gjøvikregionen kl. 20:26-20:33
098/21 Fritak som medlem av Forliksrådet i Gjøvik og Toten kl. 20:33-20:34
Utsatt til neste møte 099/21 Valg av nytt medlem og varamedlem i til Gjøvik og Toten forliksråd for perioden 2021-2024 kl. 20:34-20:41

Møte slutt kl. 20:42

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.