Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 16. september – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 1 år gammel.

Stimingen startet 2 min før kommunestyremøte derfor er det ikke lyd før etter 2 minutt.

Følg kveldens kommunestyremøte

KOMMUNESTYREMØTE: Fra klokka 17 i ettermiddag kan du følge med på kommunestyremøtet.Her er sakene som skal behandles av våre politikere: https://www.ostre-toten.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2523&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=18&

Slået op af Østre Toten kommune i Onsdag den 16. september 2020

Åpning kl. 17:00-17:10

Sak nr. Sakstittel
059/20 Godkjenning av innkalling kl. 17:11
060/20 Godkjenning av saksliste
061/20 Godkjenning av protokoll -kl .17:13
062/20 Referatsakerkl. 17:13-17:13
063/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd kl. 17:13-17:25
064/20 Søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Østre Toten kl. 17:25-17:36
065/20 Statusrapport første halvår 2020 kl. 17:36-17:18:00
066/20 Gjenoppbygging av Skreia renseanlegg – Behandling av forprosjektrapport kl. 18:00-18:27
067/20 Budsjettprosessen høsten 2020 Muligheter for å komme med politiske innspill kl. 18:27-18:57
068/20 Fritak fra politiske verv kl. 18:57-18:59
069/20 Supleringsvalg av utvalg for samfunnsutvikling 2020-2023 kl. 18:59-19:00 Saken Utsatt

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Variert musikk
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært