Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 16. september – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 7 måneder gammel.

Stimingen startet 2 min før kommunestyremøte derfor er det ikke lyd før etter 2 minutt.

Følg kveldens kommunestyremøte

KOMMUNESTYREMØTE: Fra klokka 17 i ettermiddag kan du følge med på kommunestyremøtet.Her er sakene som skal behandles av våre politikere: https://www.ostre-toten.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2523&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=18&

Slået op af Østre Toten kommune i Onsdag den 16. september 2020

Åpning kl. 17:00-17:10

Sak nr. Sakstittel
059/20 Godkjenning av innkalling kl. 17:11
060/20 Godkjenning av saksliste
061/20 Godkjenning av protokoll -kl .17:13
062/20 Referatsakerkl. 17:13-17:13
063/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd kl. 17:13-17:25
064/20 Søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Østre Toten kl. 17:25-17:36
065/20 Statusrapport første halvår 2020 kl. 17:36-17:18:00
066/20 Gjenoppbygging av Skreia renseanlegg – Behandling av forprosjektrapport kl. 18:00-18:27
067/20 Budsjettprosessen høsten 2020 Muligheter for å komme med politiske innspill kl. 18:27-18:57
068/20 Fritak fra politiske verv kl. 18:57-18:59
069/20 Supleringsvalg av utvalg for samfunnsutvikling 2020-2023 kl. 18:59-19:00 Saken Utsatt

På lufta fredag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
18.00 Alf Prøysen med Finn
19.00
Variert musikk
22.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært