fbpx
22.8 C
Raufoss
lørdag. 13 juli 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Østre Toten 15. juni – Lyd og Bilde filer lagt ut

Se videoen her: https://www.facebook.com/ostretotenkommune/videos/586810722947366

Sak nr. Sakstittel
059/22 Godkjenning av innkalling kl. 1302 -13:02
060/22 Godkjenning av saksliste kl 13:02-13:04
061/22 Godkjenning av protokoll kl. 13:04-13:06
062/22 Referatsaker kl. 13:06-13:14
080/22 Interpellasjon kl. 13:14-13:29
063/22 TV-aksjonen 2022 kl. 13:29-13:3
064/22 Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til
godkjente private barnehager i Østre Toten, oppdatert sak kl:30-13:33
065/22 Nordli barnehage. Avslutning av konseptfase –
Oppstart av planleggingsfase kl:13:33-13:36
066/22 Konseptutredning for én felles ungdomsskole kl. 13:36-15:02-Gruppemøter 25 min – 15:50

Pause til kl. 16:25
067/22 Transformasjon av tilbud ved Fjellvoll kl. 16:25-16:43
068/22 Opphevelse av deler av forskrift om forbud mot bruk av vannscooter kl. 16:43-17:09
069/22 Revisjonsrapport: Saksbehandling og journalføring i Horisont Miljøpark IKS kl. 17:09-17:25
070/22 Ny organisering av IUA Oppland kl. 17:26-17:27
071/22 Østre Toten kommunes regnskap for 2021 kl.17:27-17:49
072/22 Kommunedirektørens årsrapport 2021 kl. 17:49-17:57
073/22 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport 2021 kl. 17:57-17:58
074/22 Kommunedirektørens statusrapport per første tertial 2022 kl. 17:58-18:15
075/22 Justering av investeringsbudsjettet for 2029 kl. 18:15-18:16
076/22 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport per første tertial 2022 kl. 18:16-20
077/22 Håndtering av hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte kl.18:20-18:22
078/22 Fritak som medlem i kommunestyret ut 2022 kl. 18:22-18:23
079/22 Oppnevnelse av nye representanter fra Østre Toten kommune til Innlandet Revisjon IKS kl. 18:23-18:24

Møte slutt kl. 18:24

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.