Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 14. oktober – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 11 måneder gammel.

Kommunestyremøte

Onsdag 14. oktober er det nytt kommunestyremøte. I tillegg til at det overføres på Radio Toten, blir det også streamet her på Facebook.Møtet starter klokka 17.Her er sakene som skal behandles av våre politikere: https://www.ostre-toten.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2524&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=18&

Slået op af Østre Toten kommune i Onsdag den 14. oktober 2020

Sak nr. Sakstittel kl. 17:00
070/20 Godkjenning av innkalling
071/20 Godkjenning av saksliste
072/20 Godkjenning av protokoll – 17:06
082/20 Interpellasjon kl:06-17:18-17:25
073/20 Orienteringssaker kl. 17:25-51
074/20 Referatsaker kl. 17:51-17:55
075/20 Utvikling i Nordlia – videre prosess kl. 17:55-18:30
076/20 Etablering av felles forliksråd for Forliksrådet i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kl.18:30-18:34
077/20 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 2021 – 2024 kl.18:34-18:37
078/20 Lokal forskrift for hundehold – endring kl. 18:37-18:42
079/20 SMISO – selskapsavtale kl. 18:42- 18:55
080/20 Egenandel til prosjekt: Miljøtiltak i Lenaelva, strekning Sundvika-Krabyskogen kl. 18:55-18:57
081/20 Opptak av startlån i Husbanken kl. 18:57-19:05

 

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært