Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 14. oktober – Lydfiler lagt ut

For

den

Kommunestyremøte

Onsdag 14. oktober er det nytt kommunestyremøte. I tillegg til at det overføres på Radio Toten, blir det også streamet her på Facebook.Møtet starter klokka 17.Her er sakene som skal behandles av våre politikere: https://www.ostre-toten.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2524&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=18&

Slået op af Østre Toten kommune i Onsdag den 14. oktober 2020

Sak nr. Sakstittel kl. 17:00
070/20 Godkjenning av innkalling
071/20 Godkjenning av saksliste
072/20 Godkjenning av protokoll – 17:06
082/20 Interpellasjon kl:06-17:18-17:25
073/20 Orienteringssaker kl. 17:25-51
074/20 Referatsaker kl. 17:51-17:55
075/20 Utvikling i Nordlia – videre prosess kl. 17:55-18:30
076/20 Etablering av felles forliksråd for Forliksrådet i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kl.18:30-18:34
077/20 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 2021 – 2024 kl.18:34-18:37
078/20 Lokal forskrift for hundehold – endring kl. 18:37-18:42
079/20 SMISO – selskapsavtale kl. 18:42- 18:55
080/20 Egenandel til prosjekt: Miljøtiltak i Lenaelva, strekning Sundvika-Krabyskogen kl. 18:55-18:57
081/20 Opptak av startlån i Husbanken kl. 18:57-19:05

 

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Damelaget (r) med Angelina og Jorid
13.00 Variert musikk
22.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært