fbpx
20.6 C
Raufoss
søndag. 26 mai 2024
A N N O N S E

Kommunestyremøte fra Østre Toten 16. juni – Bilde og Lydfiler lagt ut

 

Sak nr. Sakstittel
040/21 Godkjenning av innkalling kl. 17:01
041/21 Godkjenning av saksliste
042/21 Godkjenning av protokoll – kl. 17:10
043/21 Referatsaker kl. 17:10-17:10
044/21 Orienteringssaker kl. 17:10-
054/21 Deleierskap i det interkommunale IKT-selskapet IKOMM AS – 18:35
046/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 kl. 18:35-18:37
047/21 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2023 kl. 18:37-18:43
048/21 Kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Totenkommune 2020 kl. 18:43-19:15

pause til kl. 19:47
049/21 Kommunal garanti – Leie før eie Skolestigen på Lena kl. 19:47-19:54
050/21 Tilskudd 2021 til å støtte videre utbygging av bredbånd i Østre Toten samt revisjon av «Bredbåndstrategi for Østre Toten kommune» kl. 19:54-20:00
051/21 Årsregnskap 2020 kl. 20:00-
052/21 Kommunedirektørens årsrapport 2020 – 20:20
053/21 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport 2020 kl. 20:20-20:21
054/21 Overdragelse av Sivesind Vannverk SA – Garanti for sikring av drift kl. 20:21-20:24
055/21 Statusrapport – Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak 2021 kl. 20:24-20:28
056/21 Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen 2022-26 kl. 20:28- 20:38
058/21 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025 – sluttbehandling kl. 20:38-20:48
045/21 Interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen – Viljeserklæring og Håndbok kl. 20:48-20:49
059/21 Gbrn. 152/1 – Seierstadgutua 112 – Plan for nydyrking – behandling av klage – Kommunestyret kl. 20:49-21:204
060/21 Mjøsa og regelverk rundt vannskutere i Østre Toten kommune kl. 21:20-20:39 gruppemøte

Møte slutt kl. 22:04

 

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.