Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 16. juni – Bilde og Lydfiler lagt ut

For

den

 

Sak nr. Sakstittel
040/21 Godkjenning av innkalling kl. 17:01
041/21 Godkjenning av saksliste
042/21 Godkjenning av protokoll – kl. 17:10
043/21 Referatsaker kl. 17:10-17:10
044/21 Orienteringssaker kl. 17:10-
054/21 Deleierskap i det interkommunale IKT-selskapet IKOMM AS – 18:35
046/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 kl. 18:35-18:37
047/21 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2023 kl. 18:37-18:43
048/21 Kvalitetsrapport for grunnskolen i Østre Totenkommune 2020 kl. 18:43-19:15

pause til kl. 19:47
049/21 Kommunal garanti – Leie før eie Skolestigen på Lena kl. 19:47-19:54
050/21 Tilskudd 2021 til å støtte videre utbygging av bredbånd i Østre Toten samt revisjon av «Bredbåndstrategi for Østre Toten kommune» kl. 19:54-20:00
051/21 Årsregnskap 2020 kl. 20:00-
052/21 Kommunedirektørens årsrapport 2020 – 20:20
053/21 Finans- og gjeldsforvaltningsrapport 2020 kl. 20:20-20:21
054/21 Overdragelse av Sivesind Vannverk SA – Garanti for sikring av drift kl. 20:21-20:24
055/21 Statusrapport – Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak 2021 kl. 20:24-20:28
056/21 Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen 2022-26 kl. 20:28- 20:38
058/21 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025 – sluttbehandling kl. 20:38-20:48
045/21 Interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen – Viljeserklæring og Håndbok kl. 20:48-20:49
059/21 Gbrn. 152/1 – Seierstadgutua 112 – Plan for nydyrking – behandling av klage – Kommunestyret kl. 20:49-21:204
060/21 Mjøsa og regelverk rundt vannskutere i Østre Toten kommune kl. 21:20-20:39 gruppemøte

Møte slutt kl. 22:04

 

På lufta onsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 OBOS-ligaen DIREKTE!
20.00 Bingoinformasjon med Alexander
21.00 Radiobingo
22.30 Bluestrain med Jan Christian
23.30 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært