Sak nr. Sakstittel Åpning – kl. 17:00
061/21 Godkjenning av innkalling
062/21 Godkjenning av saksliste
063/21 Godkjenning av protokoll – 17:05
069/21 Interpellasjon kl. 17:05-1715
064/21 Orienteringssaker 17:15-18:08-Barnevern  18:34

pause til kl. 19:07
065/21 Referatsaker kl. 19:08-19:08
066/21 Detaljreguleringsplan for Mjølkerampa 2. gangs behandling/sluttbehandling kl. 19:08-20:02
067/21 VA Buskebakke – totalentreprise kl. 20:02-20:03
068/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 – planprogram kl. 20:03-20:19

Videoer fra møtet kan du se på kommunens nettsider!

Møte slutt kl. 20:20

Skrevet av:

1 Comment

Comments are closed.