Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 15. september – Lydfiler lagt ut

For

den

Sak nr. Sakstittel Åpning – kl. 17:00
061/21 Godkjenning av innkalling
062/21 Godkjenning av saksliste
063/21 Godkjenning av protokoll – 17:05
069/21 Interpellasjon kl. 17:05-1715
064/21 Orienteringssaker 17:15-18:08-Barnevern  18:34

pause til kl. 19:07
065/21 Referatsaker kl. 19:08-19:08
066/21 Detaljreguleringsplan for Mjølkerampa 2. gangs behandling/sluttbehandling kl. 19:08-20:02
067/21 VA Buskebakke – totalentreprise kl. 20:02-20:03
068/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 – planprogram kl. 20:03-20:19

Videoer fra møtet kan du se på kommunens nettsider!

Møte slutt kl. 20:20

På lufta mandag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Timen er Hans med Hans
19.00 Fra svensktopp til rock’n roll med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært