Kontakt oss

Kommunestyret

Formannskapsmøte fra Vestre Toten 26. mars – Lydfiler lagt ut

For

den

Ordfører Stian Olafsen
Saken er over 2 år gammel.

Formannskapsmøte fra Vestre Toten 26. mars kl. 18:00 – Overføres direkte. Fjernmøte
Møteinnkalling

0030/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE kl. 18:00-18:04
0031/20 – REGULERINGSPLAN FOR GJESTRUMFELTET ØST, BØVERBRU -… kl. 18:04-18:08
0032/20 – EKSPROPRIASJON FJORDGATA KV1930 kl. 18:08-18:35
0033/20 – LEGEVAKT – GODKJENNING AV UTBYGGING ETTER ANBUDSRUNDE OG… kl. 18:35-18:36
0034/20 – PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG SAMMARBEIDENDE… kl. 18:36-18:39 Saken utsatt til 30. april
0035/20 – RIVING AV RAUFOSS BARNESKOLE OG SVØMMEHALL – KIRKEVEGEN 10,… kl. 18:39-18:42

Spørsmål fra Arve Sørbo besvares på neste møte kl. 18:42-18:46

Kommunedirektør informerer kl. 18:46-19:16

Møte slutt kl. 19:17

Populært