Kontakt oss

Kommunestyret

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 25. mars – Lydfiler lagt ut

For

den

Saksnr. Tittel U.off oppstart kl. 18:00- 18:05
PS 2821 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 18:05-18:11
PS 2921 Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2021 Referatsaker kl. 18:11-18:11
Møteprotokoll 17/2-21 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune kl. 18:11-18:14
PS 3021 Orienteringer og meldinger kl. 18:14-19:58

Pause til kl. 20:20
PS 3121 Bredbånd – ferdigstillelse av fiberutbygging og medvirkning til mobilmastebygging i Vestre Toten kl. 20:20-20:47  gruppemøte 10 min 21:02
PS 3221 Høring- videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF kl. 21:02-21:41
Utsatt PS 3321 Politisk behandling av handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
PS 3421 Kommunedelplan for klima for Vestre Toten kommune – Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram kl. 21:41-21:56
PS 3521 Forslag om endringer i selskapsavtale og vedtekter for MjøsLab IKS kl. 21:56-21:57
PS 3621 Oppnevning av nytt medlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kl. 21:57-22:05
Åpen post kl. 22:05-22:08

Møte slutt kl. 22:09

På lufta fredag

08.00 Sommerradioen med Alexander
12.00 Variert musikk
14.00 Sommerradioen med Alexander
19.00 Platebaren (r) med Øystein
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært