Kontakt oss

Kommunestyret

Kommunestyremøte fra Vestre Toten 25. mars – Lydfiler lagt ut

For

den

Saksnr. Tittel U.off oppstart kl. 18:00- 18:05
PS 2821 Godkjenning av innkalling med saksliste kl. 18:05-18:11
PS 2921 Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2021 Referatsaker kl. 18:11-18:11
Møteprotokoll 17/2-21 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune kl. 18:11-18:14
PS 3021 Orienteringer og meldinger kl. 18:14-19:58

Pause til kl. 20:20
PS 3121 Bredbånd – ferdigstillelse av fiberutbygging og medvirkning til mobilmastebygging i Vestre Toten kl. 20:20-20:47  gruppemøte 10 min 21:02
PS 3221 Høring- videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF kl. 21:02-21:41
Utsatt PS 3321 Politisk behandling av handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
PS 3421 Kommunedelplan for klima for Vestre Toten kommune – Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram kl. 21:41-21:56
PS 3521 Forslag om endringer i selskapsavtale og vedtekter for MjøsLab IKS kl. 21:56-21:57
PS 3621 Oppnevning av nytt medlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kl. 21:57-22:05
Åpen post kl. 22:05-22:08

Møte slutt kl. 22:09

På lufta torsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Odd Arild
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Odd Arild
18.00 Storbandjazz med Hans Petter
19.00
Musikalsk cocktail (r) med Gunn og Olemann
20.00 Musikalske favoritter

Se hele oversikten her

Populært