Kontakt oss

Kommunestyret

Kommunestyremøte fra Østre Toten 1. april – Lydfiler lagt ut

For

den

Kommunestyremøte fra Østre Toten 1. april Direkte overføring

011/20 Godkjenning av innkallingkl kl. 17:00- 17:08
012/20 Godkjenning av saksliste kl. 17:08-17:09
013/20 Godkjenning av protokoll kl. 17:10-17:10
014/20 Orienteringssaker kl. 17:010-18:47
015/20 Referatsaker kl. 1847-18:48
016/20 Legevakt – godkjenning av utbygging etter anbudsrunde og nye kalkyler kl. 18:48-18:50
017/20 Reduksjon av kommunale eiendomsavgifter 2020 kl. 18:50-18:56
018/20 Østre Toten Eiendomsselskap AS – Søknad om avdragsutsettelse kl. 18:56-19:01
019/20 Budsjettvedtak 2020 Tilleggsbestilling om kostnader bak gebyrene kl. 19:01-19:15

Møte Slutt kl. 19:15

Saken er over 7 måneder gammel.

Populært