Kontakt oss

Kommunestyret

Kommunestyremøte fra Østre Toten 1. april – Lydfiler lagt ut

For

den

Saken er over 1 år gammel.

Kommunestyremøte fra Østre Toten 1. april Direkte overføring

011/20 Godkjenning av innkallingkl kl. 17:00- 17:08
012/20 Godkjenning av saksliste kl. 17:08-17:09
013/20 Godkjenning av protokoll kl. 17:10-17:10
014/20 Orienteringssaker kl. 17:010-18:47
015/20 Referatsaker kl. 1847-18:48
016/20 Legevakt – godkjenning av utbygging etter anbudsrunde og nye kalkyler kl. 18:48-18:50
017/20 Reduksjon av kommunale eiendomsavgifter 2020 kl. 18:50-18:56
018/20 Østre Toten Eiendomsselskap AS – Søknad om avdragsutsettelse kl. 18:56-19:01
019/20 Budsjettvedtak 2020 Tilleggsbestilling om kostnader bak gebyrene kl. 19:01-19:15

Møte Slutt kl. 19:15

På lufta fredag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
18.00 Alf Prøysen med Finn
19.00
Variert musikk
22.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært