Kontakt oss

Kommunestyret

Kommunestyremøte fra Østre Toten 1. april – Lydfiler lagt ut

For

den

Kommunestyremøte fra Østre Toten 1. april Direkte overføring

011/20 Godkjenning av innkallingkl kl. 17:00- 17:08
012/20 Godkjenning av saksliste kl. 17:08-17:09
013/20 Godkjenning av protokoll kl. 17:10-17:10
014/20 Orienteringssaker kl. 17:010-18:47
015/20 Referatsaker kl. 1847-18:48
016/20 Legevakt – godkjenning av utbygging etter anbudsrunde og nye kalkyler kl. 18:48-18:50
017/20 Reduksjon av kommunale eiendomsavgifter 2020 kl. 18:50-18:56
018/20 Østre Toten Eiendomsselskap AS – Søknad om avdragsutsettelse kl. 18:56-19:01
019/20 Budsjettvedtak 2020 Tilleggsbestilling om kostnader bak gebyrene kl. 19:01-19:15

Møte Slutt kl. 19:15

På lufta onsdag

06.00 God Morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00
Musikkønsket
12.00 Variert musikk
15.00 Hallo Toten med Alexander
18.00 Bluestrain med Jan Christian
19.00 Meg og min grammafon med Rodny
20.00 Bingoinformasjon med Alexander
21.00 Radiobingo
22.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært