Tema denne gangen er privat sparing.

Til å belyse tema har vi hjelp av Søderberg & Partners Innlandet på Raufoss.

Skrevet av:

Jan Erik er aktiv på mange måter i radioen. Han har hovedansvaret for reklamesalget og sponsorinntekter. Samtidig er han å høre som en av programlederne i radioens flaggskip «Totenmagasinet». Jan Erik er også med på å kjøre ut bingoblokker til våre utsalgssteder.