Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 19. februar

Kulturelt Innslag ved Eva Stende (Piano)  Hedda Pettersbakken (sang)
Lydfiler lagt ut

For

den

Ordfører Bror Helgestad

Åpning av møte kl. 17:00

Kulturelt Innslag ved Eva Stende (Piano)  Hedda Pettersbakken (sang)
Sak nr. Sakstittel
001/20 Godkjenning av innkalling
002/20 Godkjenning av saksliste
003/20 Godkjenning av protokoll
010/20 Interpellasjon kl. 17:13-17:23
004/20 Referatsaker kl. 17:23-17:24
005/20 Orienteringssaker kl. 17:24-17:57-18:21-18:34

Pause
006/20 Strategi for utvikling av allmennlegetjenesten i Østre Toten 2020-2024 kl. 19:06
007/20 Interkommunal samarbeidsavtale – idrettsanlegg
008/20 Utviklingsfondet – delegering av myndighet og revidering vedtekter
009/20 Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for 2021-2024

Slutt kl. 19:38

Saken er over 9 måneder gammel.

Populært