Kontakt oss

Østre Toten

Kommunestyremøte fra Østre Toten 19. februar

Kulturelt Innslag ved Eva Stende (Piano)  Hedda Pettersbakken (sang)
Lydfiler lagt ut

For

den

Ordfører Bror Helgestad
Saken er over 2 år gammel.

Åpning av møte kl. 17:00

Kulturelt Innslag ved Eva Stende (Piano)  Hedda Pettersbakken (sang)
Sak nr. Sakstittel
001/20 Godkjenning av innkalling
002/20 Godkjenning av saksliste
003/20 Godkjenning av protokoll
010/20 Interpellasjon kl. 17:13-17:23
004/20 Referatsaker kl. 17:23-17:24
005/20 Orienteringssaker kl. 17:24-17:57-18:21-18:34

Pause
006/20 Strategi for utvikling av allmennlegetjenesten i Østre Toten 2020-2024 kl. 19:06
007/20 Interkommunal samarbeidsavtale – idrettsanlegg
008/20 Utviklingsfondet – delegering av myndighet og revidering vedtekter
009/20 Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for 2021-2024

Slutt kl. 19:38

Populært