Kontakt oss

Innslag

Status dataangrep Østre Toten kommune

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten, har gode forhåpninger til at staten kan dekke noe av tapet kommunen har hatt i forbindelse med dataangrepet.

For

den

Ole Magnus Stensrud. Foto: Privat/facebook
A N N O N S E

Det jobbes nå med en søknad om ekstra skjønnsmidler.

Dataangrepet ble altså en datakrise for Østre Toten kommune.

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsket (r)
18.00
Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Meg og min Grammafon med Rodny
21.00
Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært