8.2 C
Raufoss
søndag. 25 september 2022

Hjemmetjenesten i Vestre Toten

Omfattende granskningsrapport

Kontrollutvalget i Vestre Toten la tirsdag frem granskningsrapporten fra Ernst & Young.

Nå trenger politikerne tid til å lese igjennom rapporten.

36 % av de ansatte i kommunen synes at kommunen har en uforsvarlig ytringskultur.

– Dette er meget alvorlig, sier fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen.

A N N O N S E

Les og hør mer