Ordfører Stian Olafsen

Kritikken som er kommet frem vedrørende hjemmetjenesten i Vestre Toten skaper uro.

Politikere og ordfører har fått en bekymringsmelding der det i klare ordelag blir gitt uttrykk for en uholdbar situasjon i hjemmetjenesten.

Ordfører Stian Olafsen sier i dette intervjuet at man må ta seg sammen for å skape bedre forhold for hjemmetjenesten i Vestre Toten.

Skrevet av:

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.