fbpx
22.1 C
Raufoss
tirsdag. 25 juni 2024
A N N O N S E

Kommunestyret fra Vestre Toten 23. juni – Lydfiler er lagt ut

Saks nr. Tittel

PS 4622 Godkjenning av innkalling med saksliste
PS 4722 Godkjenning av protokoll fra møte 19.05.2022
Referatsaker
Møteprotokoll 8/6-22 – Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
Referater fra politiske råd og utvalg
PS 4822 Orienteringer og meldinger

PS 4922 Utredning av fremtidige boliger og boformer i Vestre Toten kommune

PS 5222 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 25. FEBRUAR 2022 -KONTROLLUTVALGSSAK OG UNDERSØKELSESRAPPORT FRA ERNST & YOUNG
PS 5322 FASTSETTELSE AV KOMMUNEDIREKTØRENS LØNN – AVKLARING MOT DELEGERINGSREGELEMENTET

PS 5022 Budsjett- og aktivitetsoppfølging – første tertial 2022
PS 5122 Budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026
PS 5222 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 25. FEBRUAR 2022 -KONTROLLUTVALGSSAK OG UNDERSØKELSESRAPPORT FRA ERNST & YOUNG
PS 5322 FASTSETTELSE AV KOMMUNEDIREKTØRENS LØNN – AVKLARING MOT DELEGERINGSREGELEMENTET
PS 5422 Videooverføring av kommunestyremøter
PS 5522 Anmodning om reviderte skjenkeregler i VTK
PS 5622 Interpellasjon fra Vestre Toten FRP – Snøsmelteanlegg
PS 5722 Ny organisering av IUA Oppland
PS 5822 IUA Oppland – Valg av medlem til representantskapet
PS 5922 Søknad om fritak fra politiske verv – Kjersti Diesen Løken
PS 6022 Søknad om fritak fra politiske verv – Stig Vestlie
PS 6122 Søknad om fritak fra politiske verv – Lasse Rian
Åpen post

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.