Anne Karin Synstelien har nå meldt seg ut av Fremskrittspariet.

Hun har sittet som kommunestyrerepresentant for Fremskrittspariet i Vestre Toten.

Nå blir hun sittende som en uavhening representant.

Allerede i 2019 følge hun at Fremskrittspartiet ikke var det riktige partiet.

Anne Karin Synstelien

Stig Westlie

Skrevet av:

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.