fbpx
13.9 C
Raufoss
søndag. 14 juli 2024
A N N O N S E

Direkte overføring av kommunestyremøte fra Østre Toten 14. juni – Lydfiler lagt ut

Sak nr Sakstittel kl. 13:02-13:06
PS-058/23 Godkjenning av innkalling kl.13:06-03:07
PS-059/23 Godkjenning av saksliste kl. 13:07-13:07
PS-060/23 Godkjenning av protokoll kl. 13:07-13:13:07
PS-061/23 Referatsaker kl. 13:07- 13:08
PS-062/23 Kommuneplanen samfunnsdel 2023-2035 – sluttbehandling kl. 13:08- 13:25
PS-063/23 Kommunedirektørens statusrapport per 1.Tertial 2023 kl. 13:25-13:58
PS-064/23 Felles ungdomsskole i Østre Toten. Avslutning av konseptfase – Oppstart av planleggingsfase kl. 13:58-14:34
PS-065/23 Lena brannstasjon. Avslutning av konseptfase – Oppstart
av planleggingsfase kl. 14:34-14:56
PS-066/23 Nordli barnehage. Forprosjekt samt tomt, gang- /sykkelveg og vann/avløpssløsninger kl. 14:56-15:21
PS-067/23 Revidert gebyrregulativ – Betalingssatser for bo-enheter
og storforbrukeravtaler. kl 15:21-15:26

Pause til kl. 16:16

PS-068/23 Ett hovedopptak og suppleringsopptak kl 16:16-17:13
PS-069/23 Kommunedirektørens årsrapport 2022 kl. 17:13-17:53
PS-070/23 Østre Toten kommunes regnskap for 2022 kl. 17:53-17:53
PS-071/23 Lønns- og arbeidsbetingelser samt kjøp av lister for
fastleger i Østre Toten kommune kl. 17:53-17:18:08
PS-073/23 Status boligutvikling Østre Toten kl. 18:08-18:57

Kort pause
PS-074/23 Utredning av felles interkommunalt læringssenter/voksenopplæring og flyktningtjeneste kl.19:13-19:31
PS-075/23 TV-aksjonen 2023 kl. 19:31-19:32
PS-076/23 Oppjustert anmodning om bosetting av flyktninger 2023 kl. 19:32-19:53
PS-077/23 Strategisk næringsplan for Gjøvikregionen kl. 19:53-20:10

Møte slutt kl:20:11

Utsatt – PS-072/23 Revidering av vedtekter for Østre Toten ungdomsråd

A N N O N S E

Les og hør mer

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.