I forrige uke ble «Årboka» fra Toten Historielag og Mjøsmuseet lansert. Hele boka er viet historien om Totenklokka.

A N N O N S E

Vi har vært på Kapp Mjølkefabrikk med mikrofonen.

Skrevet av:

Jan Erik er aktiv på mange måter i radioen. Han har hovedansvaret for reklamesalget og sponsorinntekter. Samtidig er han å høre som en av programlederne i radioens flaggskip «Totenmagasinet». Jan Erik er også med på å kjøre ut bingoblokker til våre utsalgssteder.