Vi i Radio Toten hadde en serie om Pensjoner i 2020, og i forbindelse med at hver enkelt av oss nå får vår egen pensjonskonto er det behov for litt mer info om dette.

Det er som vanlig Søderberg og Partners Innlandet som skal bistå med ekspertråd i denne nye serien.

Det er Per Johan Hvamstad og Jon Inge Vesterås som bistår her.

Aktuelle eksempler
Vi skal nå gå litt mer konkret til verks med aktuelle eksempler.

Samt at det i denne delen blir det et kulturelt innslag.

Skrevet av:

Jan Erik er aktiv på mange måter i radioen. Han har hovedansvaret for reklamesalget og sponsorinntekter. Samtidig er han å høre som en av programlederne i radioens flaggskip «Totenmagasinet». Jan Erik er også med på å kjøre ut bingoblokker til våre utsalgssteder.